dagelijks brood.:
Of, genoegzaam; zie Matth. 6:11.