daarin is;:
Namelijk in den schotel, of hetgeen gij hebt, gelijk Luk. 19:8, of hetgeen in u is; dat is, verandert uwe onrechtvaardigheid in gerechtigheid en weldadigheid tegen de armen; gelijk Dan. 4:27.