alles is u rein.:
Dat is, dan zult gij de spijs en drank met goede conscientie en dankzegging gebruiken mogen, 1 Tim. 4:4; Tit. 1:15. Anders, zal u rein zijn.