het oordeel en de liefde Gods.:
Dat is, gerechtigheid en billijkheid tegen uwe naaste.