het voorgestoelte in de synagogen,:
Of, voorste zitting.