ter middernacht:
Dat is zelfs ter ongelegenster tijd.