de wijsheid Gods::
Dit spreekt Christus van zichzelven, alzo hij de eeuwige wijsheid des Vaders is, Spreuk. 8:1,22; 1 Cor. 1:24, gelijk blijkt uit Matth. 23:34.