het huis Gods;:
Dat is, de tempel, gelijk verklaard wordt Matth. 23:35.