hard aan te houden,:
Of, heftiglijk op Hem toeleggen.