van de reis tot mij gekomen is,:
Grieks van den weg.