al de tollenaars:
Dat is, van alle plaatsen daaromtrent.