tot zichzelven gekomen zijnde,:
Of, in zichzelven gaande.