het beste kleed,:
Grieks de eerste stool. Stoloe waren lange klederen, als tabbaarden. Zie Mark. 12:38.