bad hem.:
Of, vermaande hem; namelijk dat hij zou inkomen; of riep hem.