goed met hoeren:
Grieks leven, of leeftocht, gelijk Luk. 15:12.