zal zijn in den hemel over een zondaar,:
Namelijk onder de engelen Gods, gelijk hierna verklaard wordt Luk. 15:10.