penningen,:
Grieks drachmen; waarvan de waarde overeenkomt met een Romeinsen denarius, of Spaansen reaal, en onze schellling. Zie Matth. 18:28.