het deel des goeds,:
Dat is, dat mij zou gevallen, namelijk na uwen dood. Zie Luk. 15:30,31.