per week;:
Grieks op den sabbat; dat is, ter week. Zie Mark. 16:9.