sloeg op zijn borst,:
Tot een teken van hartelijk leedwezen over deze zonden.