Doe mij recht:
Of, wreek mij; gelijk ook Luk. 18:7.