derzulken is het Koninkrijk Gods.:
Zie hiervan Matth. 19:14.