overste vraagde Hem,:
Zie van deze geschiedenis Matth. 19:16.