veelvoudig weder ontvangen:
Deze belofte wordt altijd vervuld door geestelijke gaven, en dikmaals ook door tijdelijke.