aan den Zoon des mensen,:
Anders, dat geschreven is door de profeten van den Zoon des mensen.