verstonden geen van deze dingen;:
Overmits zij nog ingenomen waren met de algemene dwaling van het wereldse koninkrijk van Christus.