een zeker blinde:
Mattheüs zegt, Matth. 20:30, van twee blinden; waarvan zie de vergelijking Mark. 10:46. Hoewel sommigen om de verscheidenheid van de plaatsen, waar dit geschied is, menen dat het een andere geschiedenis zou zijn; doch dit verschil wordt van anderen alzo vergeleken, dat de blinden wel in het ingaan van Jericho hebben beginnen te roepen, doch dat Christus hen eerst heeft ziende gemaakt toen Hij door Jericho gegaan was.