dat ik ziende mag worden.:
Dat is, dat mijne ogen mogen geopend worden, gelijk er staat Matth. 20:33.