zal Hij ook geloof vinden op de aarde?:
Dat is, het getal der gelovigen zal alsdan klein wezen. Doch er zullen er ook alsdan enigen zijn; 1 Thess. 4:15,17.