op in den tempel:
Want de tempel was gebouwd op den berg Moria op het hoogste van de stad, 2 Kron. 3:1.