licht der wereld;:
Omdat zij met hun leer anderen verlichten, en ook met hun leven dezelve moeten voorlichten. 1 Petr. 5:3.