de wet of de profeten te ontbinden;:
Dat is de leer der wet of der profeten te veranderen, of teniet te doen.