vervullen.:
Dat is te verklaren, te onderhouden, en wat tevoren afgebeeld en voorzegd is te volbrengen.