voorbijgaan,:
Dat is vergaan of veranderd worden. Zie Ps. 102:27; Hebr. 1:11, en de aantekening bij 2 Petr. 3:10.