minste genaamd worden:
Dat is, zal daar gans niet geacht worden: of zal daar niet ingaan; gelijk in het Matth. 5:20 verklaard wordt.