tot de ouden gezegd is;:
Of, van de ouden. Hierdoor verstaat Christus de verkeerde uitlegging der Farizeën en Schriftgeleerden, die al van over vele jaren alzo geleerd hadden, en niet de leer van Mozes en der profeten. Hetwelk blijkt: I. uit Matth. 5:20. II. omdat hier leringen wederlegd worden, die in Mozes en de profeten niet gevonden worden, zie Matth. 5:43. III. omdat door Christus niets wordt bijgedaan dan wat in Mozes en de profeten gevonden wordt, gelijk men kan zien uit de Schriftuurplaatsen des Ouden Testaments hier aan den kant getekend.