op het altaar offeren,:
Dit ziet op den godsdienst des Ouden Testaments, maar wordt ook mede verstaan van den godsdienst des Nieuwen Testaments, hoewel in dezen geen zulke altaren en offeranden zijn; Rom. 12:1, en Rom. 15:16; Hebr. 13:15,16; Fil. 4:18. Of, brengen tot het altaar.