welgezind jegens:
Dat is, verdraag of verenig u met dengene, die u over schuld of anderszins voor het gericht roept.