ergert,:
Dat is, tot zondigen zou verwekken of brengen.