den eed niet breken,:
Dat is, zo niet zweren, dat gij uw eed niet zoudt houden.