uw vijand zult gij haten.:
Dat staat nergens in Gods wet, maar het tegendeel daarvan staat in Deut. 32:35; Spreuk. 25:21.