geweld doen:
Anders, lasteren; gelijk hetzelfde woord ook genomen wordt 1 Petr. 3:16.