zijn uws Vaders,:
Dat is, mag blijken dat gij het zijt.