liefhebt die u liefhebben,:
Namelijk alleen, gelijk blijkt uit Matth. 5:47.