knecht,:
Christus wordt een knecht des Vaders genaamd, omdat Hij de gedaante van een dienstknecht aangenomen heeft, Fil. 2:7, en de raad des Vaders van onze verlossing door Hem uitgevoerd is, Jes. 53:10,11. Zie ook de aantekening bij Jes. 42:1.