oordeel den heidenen verkondigen.:
Dat is, zaligmakende leer, of ware godsdienst, en wat daartoe behoort.