roepen,:
Namelijk uit eergierigheid of twistgierigheid.