het oordeel zal:
Dat is, zal met de waarheid zijner leer krachtig doordringen, totdat deze de overhand behoude.