blind en stom was;:
Dat is, wien de duivel het gebruik der ogen en tong benomen had.