zonen uit?:
Hierdoor worden verstaan òf de discipelen van Christus, die in zijn naam duivelen uitwerpen, Luk. 10:17, òf enige andere Joden, die ook somwijlen zulk deden. Zie Luk. 9:49.